Τα Device ManageR Plugins Είναι διαθέσιμα για το λογισμικό Device ManageR της AVTECH (v3.0.1 και άνω).

Τα Device ManageR Plugins Είναι διαθέσιμα για το λογισμικό Device ManageR της AVTECH (v3.0.1 και άνω). Περιλαμβάνουν τα plugins Windows, Unix/Linux, Dial Out και Reporting για να παρέχει ολοκληρωμένη λύση για τους παρακολουθούμενους χώρους. Το Device ManageR της AVTECH's είναι μία ολοκληρωμένη λύση για την εύρεση, διαχείριση, καταγραφή ιστορικού, δημιουργία γραφημάτων, προηγμένη ειδοποίηση και περισσότερα και περιλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ με κάθε αγορά συσκευής παρακολούθησης Room Alert. Τα Device ManageR Plugins είναι διαθέσιμα για λήψη ΔΩΡΕΑΝ και πελάτες με την υπηρεσία GoToMyDevices Professional ή υψηλότερη.

Τα plugins αυτά είναι ιδανικά για χρήση όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε ένα data center καθίστανται καίριες για συστήματα υπολογιστών και λοιπό IT εξοπλισμό όπως, ακραία θερμοκρασία, ακραία υγρασία, απώλεια κύρια ισχύος, πλημμύρα, καπνός/φωτιά, διαρήεις και άλλες συνθήκες. Το Device ManageR μπορεί να εκτελέσει αυτές τις ενέργειες χωρίς οποιαδήποτε αλληλεπίδραση των χρηστών, αυτόματα και άμεσα, προστατεύοντας ακριβό εξοπλισμό από ζημιές που προκαλούνται από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος που παραμένουν ανεξέλεγκτες.

Το λογισμικό Device ManageR της AVTECH παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ με κάθε αγορά οποιασδήποτε συσκευής περιβαλλοντικής παρακολούθησης Room Alert. Το Device ManageR αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για την εύρεση, διαχείριση, καταγραφή ιστορικού, δημιουργία γραφημάτων, προηγμένη ειδοποίηση και περισσότερα για τις συσκευές περιβαλλοντικού ελέγχου της AVTECH και δικτυακές κάμερες της Axis.

Το Device ManageR ενισχύει σημαντικά την αξία της σειράς προϊόντων της AVTECH, διευκολύνοντας τους χρήστες με πολλαπλές μονάδες Room Alert να παρακολουθούν και να να παρακολουθούν και να καταγράφουν περιβαλλοντικές συνθήκες και την μείωση του μη προγραμματισμένου χρόνου διακοπής λειτουργίας ή την δαπανηρή αντικατάσταση υλικού. Το Device ManageR επίσης παρέχει απεριόριστη εύρεση δικτυακών καμερών της Axis και λειτουργεί ως ενιαία διεπαφή ιστού IP για προβολή εικόνων σε πραγματικό χρόνο για μεμονωμένες ομάδες ή για όλες τις κάμερες Axis που βρέθηκαν σε όλο το δίκτυο.

Διαθέσιμα Plugins για το Device ManageR:

 • Windows Shutdown: Το Windows Shutdown plugin είναι σχεδιασμένο για να τερματίζει Windows συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Windows Shutdown ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί εξαναγκασμένο τερματισμό στο στοχευμόμενο σύστημα μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • Windows Reboot: Το Windows Reboot plugin είναι σχεδιασμένο για να επανεκκινεί Windows συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Windows Reboot ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί εξαναγκασμένη επανεκκίνηση στο στοχευμόμενο σύστημα μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • Windows Log Off: Το Windows Log Off plugin είναι σχεδιασμένο για να επανεκκινεί Windows συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Windows Log Off ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί εξαναγκασμένη επανεκκίνηση στο στοχευμόμενο σύστημα μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • Windows Command: Το Windows Script/Command plugin είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί Windows, batch αρχείων ή VBScripts όταν εντοπιστούν συναγερμοί. Κάθε περιστατικό της Windows Scripting ενέργειας έχει την δυνατότητα να εκτελεί μία μέθοδο την φορά, χωρίς όμως να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό περιστατικών που μπορούν να δημιουργηθούν.
 • Windows Audible Action: Το Windows Audible Action plugin είναι σχεδιασμένο για να παίξει ήχο ή ομιλία ως ειδοποίηση από την κάρτα ήχου του συστήματος στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το Device ManageR. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR,οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Windows Audible Action ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιήσει τα ηχεία του συστήματος για να παίξει ήχο ή ομιλία ως ειδοποίηση, ανάλογα με την διαμόρφωση της ενέργειας.
 • Unix/Linux Shutdown: Το Unix/Linux Shutdown plugin είναι σχεδιασμένο για να τερματίζει Unix/Linux συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Unix/Linux Shutdown ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί εξαναγκασμένο τερματισμό στο στοχευμόμενο σύστημα μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • Unix/Linux Reboot: Το Unix/Linux Reboot plugin είναι σχεδιασμένο για να επανεκκινεί Unix/Linux συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Unix/Linux Reboot ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί εξαναγκασμένη επανεκκίνηση στο στοχευμόμενο σύστημα μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • Unix/Linux Command: Το Unix/Linux Command plugin είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί Unix/Linux εντολές σε συστήματα απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Unix/Linux Command ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα εκτελεί την διαμορφωμένη εντολή στο στοχευμόμενο σύστημα με απευθείας σύστημα σε αυτό μέσω Telnet, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που παρέχονται κατά την διαμόρφωση.
 • GSM Text: Το GSM Text plugin είναι σχεδιασμένο για αποστολή μηνυμάτων μέσω GSM modem απομακρυσμένα, σε όλο το δίκτυο. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την GSM Text ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιεί το GSM modem το οποίο θα είναι συσνδεδεμένο στο σύστημα όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Device ManageR και θα αποστέλει μήνυμα στην διαμορφωμένη επαφή.
 • Dial Out Text: Το Dial Out Text plugin είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί TAP υπηρεσία για αποστολή μηνυμάτων μέσω modem ή για να καλέσει απευθείας ένα τηλέφωνο και να παίξει ήχους κλήσης. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Dial Out ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιεί το modem το οποίο θα είναι συσνδεδεμένο στο σύστημα όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Device ManageR είτε για να αποστείλει μήνυμα μέσω της διαμορφωμένης TAP υπηρεσίας, είτε να καλέσει απευθείας ένα τηλέφωνο και να παίξει ήχους κλήσης, ανάλογα με την επιλεγμένη κατά την διαμόρφωση ενέργεια.
 • Dial Out Voice: Το Dial Out Voice plugin είναι σχεδιασμένο για να επιτρέπει στους χρήστες να καλέσουν ένα τηλέφωνο και να παίξουν ηχογραφημένη ειδοποίηση μέσω modem με δυνατότητα φωνής. Όταν φορτωθεί στο Device ManageR, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα Action/Notification List η οποία θα χρησιμοποιεί την Dial Out Voice ενέργεια όταν εντοπιστεί συναγερμός. Αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιεί το modem το οποίο θα είναι συσνδεδεμένο στο σύστημα όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Device ManageR είτε για να παίξει ηχογραφημένο μήνυμα διαμορφωμένο για τον αντίστοιχο συναγερμό.
 • Report Generator: Με το plugin αυτό, οι απομακρυσμένοι χρήστες μπορούν αυτόματα να εμφανίσουν και να εκτυπώσουν στατιστικά όλων των περιβαλλοντικών συνθηκών στα computer room, data center και άλλες εγκαταστάσεις τους. Λέξεις-κλειδιά είναι διαθέσιμες και επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν αξίες για τους εν εξελίξει συναγερμούς, αριθμό συναγερμών σε ορισμένη περίοδο χρόνου, αριθμό εντοπισθέντων συσκευών, τρέχουσες ενδείξεις αισθητήρων και πολλά ακόμα. Μπορεί να δημιουργηθεί απεριόριστος αριθμός αναφορών, επιτρέποντας στους χρήστες ευελιξία δημιουργίας διαφορετικών αναφορών για διαφορετικούς παραλήπτες ή για εκτέλεση αναφορών για διαφορετικά προγράμματα (π.χ. ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία αναφορά).

Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές τα Device ManageR Plugins

Προδιαγραφές

Software
Host System OSWindows NT, 2K, XP, 2K3, 2K8, VISTA, 7 (32 & 64-bit)
Action Method WindowsForced Power-Down, Reboot, Log Off Via WMI Win32Shutdown
Action Method Unix/LinuxForced Power-Down, Reboot Via Command Using Telnet
Action Method Dial OutUse GSM Modem To Send Text, Use Modem To Send Text Via TAP Service
Action Method Dial OutSend Reports Via Email According To Defined Schedules
Number Of SystemsUnlimited
Easy-To-Use Graphic InterfaceYes, No Rules, No Agents
Web Browser InterfaceYes, Any Browser Worldwide
Maximum TemPageR & Room Alert Units MonitoredUnlimited, Single Screen
Software DistributionDownload
Software Update Frequency3-4 Times Per Year

Το Πακέτο Περιλαμβάνει

Το πακέτο των Device ManageR Plugins Περιλαμβάνει (κάθε plugin πωλείται χωριστά):

- (1) Plugin - Windows Shutdown

- (1) Plugin - Windows Reboot

- (1) Plugin - Windows Log Off

- (1) Plugin - Windows Audible Action

- (1) Plugin - Unix/Linux Shutdown

- (1) Plugin - Unix/Linux Reboot

- (1) Plugin - GSM Text

- (1) Plugin - Dial Out Text

- (1) Plugin - Dial Out Voice

- (1) Plugin - Report Generator

Τιμές


Prices & Delivery
List Price - Plugin - Windows Shutdown€225
List Price - Plugin - Windows Reboot€225
List Price - Plugin - Windows Log Off€225
List Price - Plugin - Windows Audible Action€225
List Price - Plugin - Unix/Linux Shutdown€225
List Price - Plugin - Unix/Linux Reboot€225
List Price - Plugin - GSM Text€225
List Price - Plugin - Dial Out Text€225
List Price - Plugin - Dial Out Voice€225
List Price - Plugin - Report Generator€125
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%